Zerbitzu orokorrak

2015 2016 2017
Urola Erdiko zerb.Mankom. Hiondakin bilketa 714.498,22 € 586.916,24 € %9,8 875.255,76 € %19,72
Urola Erdiko zerb.Mankom. hondakin tratamendua 546.916,91 € 552.511,40 € %0,51 409.924,65 € %14,82
Herriko argiteriaren argindarra 290.000,00 € 290.000,00 € 275.000,00 € %2,65
Kale eta herri bideak mantentzea 150.000,00 € 160.000,00 € %3,23 175.000,00 € %4,48
Eraikuntzen garbiketa 155.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00 €
Parke eta lorategiak mantentzea 125.000,00 € 125.000,00 € 140.000,00 € %5,66
Informatika ekipamendua 125.000,00 € 125.000,00 € 130.000,00 € %1,96
Udal eraikuntzak mantentzea 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €
Urola Erdiko zerb.Mankom.hondakin kudeaketa -- 29.945,92 € 118.443,31 € %59,64
Udal eraikuntzetako argindarra 122.000,00 € 122.000,00 € 115.000,00 € %2,95
Informatika komunikazioak 79.000,00 € 80.000,00 € %0,63 90.000,00 € %5,88
Herriko argiteria 70.000,00 € 70.000,00 € 80.000,00 € %6,67
Hilerriko zerbitzua 71.000,00 € 71.000,00 € 72.000,00 € %0,7
Beste komunikazio batzuk 80.000,00 € 75.000,00 € %3,23 70.000,00 € %3,45
Aseguru primak 55.000,00 € 55.000,00 € 65.000,00 € %8,33
Informatika ekipo eta programak 50.000,00 € 60.000,00 € %9,09 60.000,00 €
Kaleak garbitzeko makineria mantentzea 55.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €
Telefonoa 44.000,00 € 45.000,00 € %1,12 45.000,00 €
Lan eta zerbitzuetako ibilgailuak mantentzea 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €
Kale-garbiketarako erregaia 45.000,00 € 41.000,00 € %4,65 35.000,00 € %7,89
Zabor-bilketa 70.000,00 € 32.000,00 € %37,25 32.000,00 €
Enparan Dorretxea garbitzea 31.000,00 € 31.000,00 € 32.000,00 € %1,59
Udal eraikuntzetako gasa 37.000,00 € 35.000,00 € %2,78 30.000,00 € %7,69
Ur hornidura 23.000,00 € 24.000,00 € %2,13 28.000,00 € %7,69
Bulego materiala 28.000,00 € 28.000,00 € 26.000,00 € %3,7
Menajea,tresneria eta zerbitzu erraminta 20.000,00 € 20.000,00 € 22.000,00 € %4,76
Lan eta zerbitzuetarako erregaia 24.000,00 € 23.000,00 € %2,13 20.000,00 € %6,98
Material tekniko eta makineria alokatzea 9.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 € %33,33
Ur-sareak mantentzea 19.000,00 € 15.000,00 € %11,76 15.500,00 € %1,64
Ur sarea mantentzea 19.000,00 € 15.000,00 € %11,76 15.500,00 € %1,64
Garbiketarako materiala 16.000,00 € 16.000,00 € 14.000,00 € %6,67
Lan eta zerbitzuetarako jantzi eta ekipoa 10.000,00 € 12.000,00 € %9,09 12.000,00 €
Itzulpenak 6.000,00 € 10.000,00 € %25,0 12.000,00 € %9,09
Obra eta zerbitzuetarako ibilgailuak 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
Aparkalekua mantentzea 12.000,00 € 10.000,00 € %9,09 11.000,00 € %4,76
Parke eta lorategietako makineria mantentzea 9.000,00 € 14.000,00 € %21,74 10.000,00 € %16,67
Edukiontziak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00 € %25,0
Udaltzaingoaren jantzi eta ekipoa 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
Administrazio digitala -- 10.000,00 € 10.000,00 €
Publicaciones, publicidad y propaganda 10.000,00 € 10.000,00 € 9.000,00 € %5,26
Semaforoak mantentzea 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €
Aparkalekuko argindarra -- 11.000,00 € 9.000,00 € %10,0
Udaltzaingoaren ibilgailuak mantentzea 12.000,00 € 12.000,00 € 8.000,00 € %20,0
Udal Txakurtokia 4.400,00 € 4.400,00 € 7.500,00 € %26,05
Etxe-alaiko igogailua mantentzea 7.000,00 € 7.600,00 € %4,11 7.000,00 € %4,11
Arratoi-hiltzea 6.500,00 € 4.500,00 € %18,18 7.000,00 € %21,74
Kaleko igogailuak mantentzea 7.000,00 € 7.600,00 € %4,11 7.000,00 € %4,11
Harpidetzak eta liburuak 6.000,00 € 6.000,00 € 6.500,00 € %4,0
Baratzak alokatzea 6.200,00 € 6.300,00 € %0,8 6.300,00 €
Parke eta lorategietako ibilgailuak mantentzea 4.000,00 € 7.000,00 € %27,27 6.000,00 € %7,69
Kale garbiketako hornidurak 4.500,00 € 4.500,00 € 6.000,00 € %14,29
Lan eta zerbitzuetarako makineria 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
Estolderia sareak mantentzea 8.000,00 € 8.000,00 € 5.000,00 € %23,08
Udal hilerrirako argindarra 3.100,00 € 4.000,00 € %12,68 4.200,00 € %2,44
Udal hilerriak mantentzea 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € %20,0
Zerbitzu orokorretako altzariak 3.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00 € %14,29
Etxe-alaiko igogailuaren argindarra 2.200,00 € 3.400,00 € %21,43 3.200,00 € %3,03
Kaleko igogailuen argindarra 2.200,00 € 3.400,00 € %21,43 3.200,00 € %3,03
Material inbentariaezina 3.000,00 € 3.500,00 € %7,69 3.000,00 € %7,69
Megafonia 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Megafonia eta zerbitzu teknikoak 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
Parke eta lorategietarako erregaia 3.000,00 € 4.000,00 € %14,29 2.500,00 € %23,08
T.B. emisoreak 3.000,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0
Udaltzaingoaren ibilgailuen erregaia 7.200,00 € 7.000,00 € %1,41 2.000,00 € %55,56
Hainbat garraio 3.000,00 € 2.000,00 € %20,0 2.000,00 €
T.B. errepetidoreen argindarra 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €
Lan eta zerbitzuetako makineria mantentzea 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € %20,0
Zabor bilketako ibilgailuak mantentzea 3.000,00 € 3.000,00 € --
Zabor-bilketarako erregaia 500,00 € 500,00 € --
Su-itzaltze zerbitzuak 12.000,00 € 12.000,00 € --
Edukiontziak eta zaborontziak 10.000,00 € -- --
Administrazio digitala 10.000,00 € -- --
Aparkalekuko argindarra 11.000,00 € -- --
Zabor-bilketarako erregaia 500,00 € 500,00 € --
Urola Erdiko zerb.Mankom.hondakin bilketa 9.157,00 € -- --
3.453.172,13 € 3.324.073,56 € 3.569.823,72 €